4F visie

Sterk leiderschap en beter management maken een verschil in de wereld: in bedrijven, scholen, politieke partijen, ziekenhuizen, sportverenigingen, ngo’s … eigenlijk overal.

De kracht van organisaties is gebaseerd op drie pilaren:

  • Duidelijke keuzes en doelstellingen (WAT).
  • Gedreven cultuur en krachtige implementatie (HOE).
  • Kwaliteit, gedrevenheid en doelgerichtheid van mensen die samenwerken als één team (WIE).

Een bedrijf moet het belang van de klant én dat van de aandeelhouder versterken en verbinden. All stakeholders are equal, but some are more equal than others. Hiervoor is binnen dat bedrijf een combinatie nodig van ambitie, goesting, passie en vertrouwen. Graag doen wat je doet. Goed doen wat je doet. Je best doen voor elkaar. Alles start aan de binnenkant van de mens.

4F noemt dit Performance Ethics. Het is een ongeschreven contract tussen medewerker en bedrijf. Het is aan het bedrijf om de omstandigheden te creëren waarin iemand voluit kan gaan: duidelijke doelstellingen, goeie leiders, voldoende autonomie, vorming, sfeer, verloning, evenwicht tussen werk en privé, grenzen zoeken maar niet systematisch verbranden enz.  Het is aan elke werknemer om voluit te gaan.  Vanuit die wederzijdse band, met focus op het teambelang, bouw je sterke bedrijven.

Groei is de zuiverste vorm van democratie; het is de optelsom van de keuzes die klanten vrijwillig maken. Groei betekent dat je beter bent dan de concurrent waardoor steeds meer klanten voor jou kiezen. Achteruitgang betekent het omgekeerde. Geen excuses. Cijfers en feiten liegen niet.

4F missie

4F wil organisaties - profit en non-profit - actief helpen in hun groeiroute, gebaseerd op de visie hierboven.

4F wil dit gedachtengoed verspreiden via boeken, opiniestukken, voordrachten en seminaries.