Missie

4F is er van overtuigd dat sterk leiderschap en goed management een verschil maken in de wereld: in bedrijven, scholen, politieke partijen, ziekenhuizen, sportverenigingen, ngo’s … eigenlijk overal.

Leiderschap is gebaseerd op drie pilaren:

- Duidelijke doelstellingen (‘wat’).
- Simpele processen en gerichtheid op implementatie (‘hoe’).
- Kwaliteit, gedrevenheid en doelgerichtheid van mensen (‘wie’).

In elk bedrijf moeten mensen zowel het belang van de klant als dat van de aandeelhouder versterken. In elk theatergezelschap het plezier van het publiek en de missie van de organisator verbinden. Alles vertrekt vanuit eigen passie, ambitie en goesting. Graag doen wat je doet. Goed doen wat je doet. Alles start aan de binnenkant van de mens.   

4F noemt dit ‘performance ethics’. Het is een ongeschreven contract tussen medewerker en bedrijf. Het bedrijf moet de omstandigheden creëren waarin iemand voluit kan gaan: duidelijke doelstellingen, goeie leiders, voldoende autonomie, vorming, sfeer, verloning, … Elke werknemer heeft de plicht om voluit te gaan. Dat bouwt aan wederzijds vertrouwen, aan zelfvertrouwen, aan groei.

Groei is de zuiverste vorm van democratie, omdat het de optelsom is van de keuzes die klanten vrijwillig maken. Groei betekent dat je beter bent dan de concurrent. Achteruitgang betekent het omgekeerde. Geen excuses. Cijfers en feiten liegen niet.    

4F wil organisaties helpen in hun groeiroute. Profit en non-profit.

Concreet

  • Uitvoerende mandaten en actieve mandaten in Raden Van Bestuur mits er mogelijkheid is tot deelname in waardecreatie voor de aandeelhouder (Neuhaus, Sibomat, Patrinvest)
  • Opiniestukken, lezingen, adviesopdrachten (Value Square, Econopolis).
  • Gratis hulp aan non-profit organisaties via One Child One Dream (www.onechildonedream.be)


4F zal niet actief zijn als:

  • Consultant of adviseur.
  • Lid van een Raad van Bestuur, tenzij er mogelijkheid is om actief deel te nemen aan waardecreatie voor de aandeelhouder.